Manifest Thulensera - Polska

 

Manifest Thulensera

 

 Wczoraj – Dziś – Jutro

Thulenser- Stowarzyszenie Filozoficzne

Wytyczne i statut:

Zasady i elementy. Jedność poprzez różnorodność, oraz nabyte, fundamentalne prawo do różnorodności! Tylko poprzez podtrzymywanie różnorodności rozmaitych typów ludzi, narodów, plemion, klanów, języków, dialektów oraz wielorakie przejawy kwitnących kultur, jesteśmy tak ludzcy,  przeto zgodnie z oryginalnym stworzeniem, jak homogeniczna JEDNOŚĆ zamierzona przez Boga. Nie istnieje ona tylko w pojedynczym człowieku, lecz nieuchronnie dotyczy całego ludzkiego królestwa, - różnorodnego charakteru i przejawów. Ludzkość nie jest jednakowa – jest zróżnicowana, barwna, indywidualna w myśleniu oraz zrozumieniu świata i jego interpretacji.

 

Święta misja. Postrzegamy różnorodność wszystkich żyjących stworzeń jako dar boskich mocy, które należy podtrzymywać, a powstały obraz świata nazywać Nową- Thulenser Filozofią.

Nowa- Thulenser Filozofia nie ma nic wspólnego z rasizmem, lecz z akceptacją i tolerancją indywidualnej istoty, w jej drodze do pierwotnego celu.

Ochrona stworzenia danego przez Boga oraz stanie na jego straży to Święta Misja Thulenser. Co więcej, ze względu na swój święty charakter, misja ta stawia każdego Thulensera w roli uduchowionego wojownika Bożego przeciwko złu, które często  podaje w wątpliwość kwestię pochodzenia i stworzenia świata, oraz nieustannie manipuluje człowiekiem i go zniekształca.

 

Wróg. Nowa-Thulenser Filozofia nie akceptuje wszystkich mocy, obcych wszechświatowi oraz obcych rodzajom, siłom i aspiracjom świadomej i nieświadomej natury, które niszczą różnorodność daną przez naturę, a przez to niszczą, dziesiątkują, dyskryminują i manipulują indywidualnością. Siły te zostaną zdemaskowane, zlokalizowane, wyciągnięte z miejsc ukrycia oraz ukazane publicznie.

 

Ewolucja oraz wyższy rozwój poprzez regulację.  Zdajemy sobie sprawę, iż ludzkie rasy nigdy nie pozostawały jednolite przez długi czas. Zawsze towarzyszyło im mieszanie się, tak też będzie się działo w przyszłości,  w toku rozwojowej ewolucji wszystkich istot. Przysłuży się ona przyszłemu życiu, światowi oraz ludzkiemu rozwojowi i jest naturalna, poprzez swój twórczy, kulturowy oraz duchowy charakter. Jak dotąd, dzieło Boga nie zostało ukończone i czeka za zakończenie w rajskim ogrodzie.

 

Wstąp na tą ścieżkę, a poprzez to przygotuj i przetrzyj szlak dla Nowej Thulenser-Filozofii.

Homogeniczna równowaga tego rozwoju, wliczając w to naturalne mieszanie się, jest pierwszorzędnym celem Nowej Thulenser-Filozofii.

Stoi ona „na straży” indywidualności oraz różnorodności narodów, by nie miały zbyt dużego wpływu na inne narody i społeczności, a przez to były manipulowane, kierowane lub podporządkowane , co nie jest naturalne dla dobra jednostki jak i zbiorowej społeczności.

 

Autentyczna wolność. Wolność myśli, wolność jednostki, a więc wolność bytu i artykulacji jej wyglądu, języka, zachowania, przekonań jest jednym z celów Nowej Thulenser-Filozofii, którą należy chronić.

 

 Różnorodność biologiczna.  Zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami dotyczącymi ochrony gatunków zwierząt i królestwa roślin, tak i społeczeństwa muszą być rozpatrywane w kategoriach etnologicznych i antropologicznych ochrony i rozwoju różnych ras i narodowości. Obecnie zagrożone są takie społeczności jak rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, Eskimosi, Aborygeni lub Indianie w Ameryce Łacińskiej. Jak również grupy pośród narodów, takie jak Baskowie, Samowie (w Persji), Fryzowie, Waloni, Ślązacy lub Serbowie. W końcu, same narody.

Wszystko te założenia muszą wypływać z perspektywy Nowej Thulenser-Filozofii, która zakłada przyznanie tym regionom i terytoriom bezpłatnej możliwości rozwoju, wypowiadania się indywidualnie oraz kulturalnej samowystarczalności, mogąc żyć bez dyskryminacji w mniejszości do której należą- nawet jeśli dane terytorium było zasiedlane i kultywowane przez większe grupy ludzi należące do innej kultury.

 

 Refleksja i poświęcenie. Praca Thulesenera skupia się także na regionalnej i centralno- europejskiej genealogii, jej interpretacji i pochodzeniu oraz otwartych pytaniach dotyczących przyszłości. Powinno to ucieleśniać się w postawie dążącej do indywidualnego poszukiwania własnego pochodzenia. Widok z powrotem do przodków w prostej linii, który jest poszukiwaniem własnego „ja” oraz źródła- czyli do pierwszego!

Ta refleksja każdej osoby razem z jej własną retrospekcją, jej „istnieniem”, daje wiedzę o prawdzie w życiu, oraz widzi poprzez dar życia w formie własnych dzieci, wnuków oraz prawnuków najbardziej pierwotne przeznaczenie świata, oraz to, że życie nie jest tylko migawką, lecz świętym powołaniem każdego z przeszłości oraz przyszłości. Jako, że każdy człowiek jest tak stary jak sama Ziemia.

 

Ojczyzna. Ponadto należy pamiętać, iż urodzenie się w kraju, w regionie, na ziemi ludów i grup etnicznych, oznacza przyczynianie się do rozkwitu i rozwoju kulturalnego, co ma kluczowe znaczenie dla ich natury, światopoglądu i perspektywy na życie. Region i środowisko, jak pogoda, góry, rzeki, jeziora, fauna  oraz krajobrazy naturalnego środowiska, formują typ człowieka indywidualisty, a ludzi jako społeczność. Los każdego człowieka z osobna, jak i całości ludzkości, jest uporządkowany w naturalny sposób. Ojczyzna, starożytny koncept kraju. Naturalne środowisko wywiera przez to zasadniczy wpływ na formowanie ludzkich dusz, jak i duszy każdej osoby, a przez to również na charakterystykę i styl myślenia. Tak więc, wierzchnia warstwa gleby jest niezbędna, a za jednostkę logiczną należy uważać umieszczone na niej życie.

 Z powyższych względów, istotne jest zaangażowanie się w refleksję naszego powołania, jako ludzi i społeczności,  dającej od niepamiętnych czasów powody do migracji, wydalenia lub ucieczki z domu, a zatem z warstwy ornej gleby, z powodów ekonomicznych, politycznych lub geopolitycznych, którym można zapobiec.

 

Metafizyka. Pracownia Thulensera ma charakter metafizyczny i metapolityczny oraz jest przeciwko politycznej monopolizacji przez osoby trzecie. Nie ma różnic pomiędzy wartościami ludzkimi, różnych raz i grup etnicznych, jako iż wszystkie pochodzą ze wspólnego „źródła”. To, oraz inne prawa podstawowe muszą znaleźć, z ogólnej perspektywy, swoje miejsce w ogólnej strukturze światowej społeczności ludzkiej. Każda grupa etniczna ma specyficzny dar, misję, charakter oraz dziedzictwo, które może promować dla dobra ludzkości. To dziedzictwo oraz powiązana z nim misja dla poszczególnych populacji, jest jedną z najbardziej palących kwestii pracowni Thulenser.

 

Powyższe kwestie – w jądrze których można rozpoznać obecne działanie i czerpać wiedzę odnośnie własnego stylu życia, żywności oraz sposobu działania każdego społeczeństwa, są najbardziej oczywistym zadaniem Nowej- Thulenser Filozofii.

 

Pracownia Thulenser, Październik 2009